แผนที่การเดินทางมา วัดพระโพธิสัตว์


138/2 หมู่ 1 ต.แจงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 


พิกัด GPS 14.807361,99.781639

 
 
วัดพระโพธิสัตว์ 138/2 หมู่ 1 ต.แจงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี