ติดต่อ วัดพระโพธิสัตว์

138/2 หมู่ 1 ต.แจงงาน อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรีhttps://facebook.com/วัดพระโพธิสัตว์

 
 
วัดพระโพธิสัตว์ 138/2 หมู่ 1 ต.แจงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี