ยินดีต้อนรับ
     วัดพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่ที่ ๑๓๘/๒ หมู่ ๑ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี สร้างโดย
          นายพลกฤษณ์ กิตติธรรมการณ์ และ ผู้ร่วมสร้าง
          นายจุ่น กิตติธรรมการณ์       บิดา
          นางบรรจง กิตติธรรมการณ์    มารดา
          น.ส.อโณทัย กิตติธรรมการณ์   พี่สาว
          นายปารเมศ กิตติธรรมการณ์   น้องชาย
     โดยร่วมกันสร้าง พระพุทธรูป พระอังคิรสะสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระประธาน ที่ชาวสุพรรณบุรีเคารพนับถือ จุดประสงค์ที่สร้างวัดเพราะต้องการสร้างบ้านให้พ่อแม่ แต่เห็นว่าพ่อแม่ท่านแก่มากแล้วกลัวไม่ได้อยู่เลยสร้างวัดให้แทน
     “พระพุทธอังคีรสะ” เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง ซึ่งแปลว่า มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย

     เริ่มสร้างวัดพระโพธิสัตว์ ในพื้นที่ ๒๐ ไร่ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ถวายยกที่ดินเป็นของสงฆ์พร้อมทั้งเททองหล่อพระประธานองค์แรกในศาลาหน้าตัก ๕๙ นิ้ว วันที่ ๓๑ พฦษภาคม ๒๕๕๘

     ในวันที่ ๒๐ พฦษภาคม ๒๕๕๙ ได้จัดทำการเททองหล่อพระประธานหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ปางสมาธิประดิษฐานไว้บนศาลาชั้น ๒ และเททองหล่อพระหน้าตัก ๓๙ นิ้ว ปิดทองถวายไว้ ณ วัดห้วยปลาดุกจำนวณ ๑ องค์
พร้อมถวายที่ดินเพิ่มอีก ๑๐ ไร่ ให้วัดพระโพธิสัตว์เพิ่มในการสร้างกุฏิ

     วันที่ ๑๔ พฦษจิกายน ๒๕๕๙ ได้จัดทำการทอดกระฐินพร้อมทั้งเททองหล่อพระพุทธนาคมุนินทร์ ปางนาคปรกหน้าตัก ๓๙ นิ้วเพิ่มเป็นพระประธานในศาลาธรรมสังเวช พร้อมทั้งมีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มคือ
          ๑. นางบรรจง กิตติธรรมการณ์      จำนวณ ๕ ไร่
          ๒. น.ส.อโณทัย กิตติธรรมการณ์    จำนวณ ๑๐ ไร่
          ๓. นายปารเมศ กิตติธรรมการณ์    จำนวณ ๕ ไร่
รวมกับจำนวณที่ดินของ นายพลกฤษณ์ กิตติธรรมการณ์ ถวายสร้างวัดจำนวณ ๓๐ ไร่แล้ว ปัจจุบันที่ดินทั้งหมดมีจำนวณ ประมาณ ๕๐ ไร่

นายพลกฤษณ์ กิตติธรรมการณ์ พร้อมครอบครัวมีผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม
1. นายอัมเรศ กิตติธรรมการณ์ 2 งาน
2. น.ส.น้ำฝน กิตติธรรมการณ์ 2 งาน
3. ด.ญ.สิริรัตน์ กิตติธรรมการณ์ 10 ไร่
เป็นพื้นที่ 11 ไร่ ทำพิธีถวายแล้วในวันที่12มกราคม 2561
ผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม
น.ส.กัญญารัตน์ ชัยชาญเดช จำนวน 4 ไร่
ด.ช.ธรรมรัตน์ กิตติธรรมการณ์ 5 ไร่
ทำพิธีถวาย 1 มีนาคม 2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายพลกฤษณ์ กิตติธรรมการณ์ บริจาคที่ดิน 17 ไร่

 

แผนที่ การเดินทาง


 
วัดพระโพธิสัตว์ 138/2 หมู่ 1 ต.แจงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี